Akika za Sumeju Murić

Akika za Sumeju Murić

Akika za Sumeju Murić

Akika za ćerku Sumeju  od oca Adisa i majke Dzenite Murić.
Akika (klanje kurbana povodom dobijanja novorodenceta) je Sunnet, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zaklao akiku za Hasana i Husejna. Većina islamskih učenjaka (ar. Džumhur) smatrala je da je klanje akike za novorođenče pritvrdeni Sunnet (ar. sunne muekkede). Akika se kolje za muško i za žensko dijete kao što je došlo u hadisu: ' (Ebu Davud, Nesai, Ibn Madže)
.
Molimo Allaha s.w.t. da njima podari sve najljepše na ovom i na budućem svijetu.

Close