Category: pomoc

ROŽAJAC PAJO KUJEVIĆ (55) TREBA NAŠU POMOĆ

Humanitarnoj organizaciji „Rožaje“ stigao je još jedan apel za pomoć teško obiljelom Rožajcu Paju Kujeviću (55). Otvorene rane na nogama, ne omogućavaju mu kretanje a zbog slabog rada srca i bubrega te zbog velike konce ...

Velika akcija humaniste HAJRANA PEPIĆA

Velika akcija humaniste HAJRANA PEPIĆA

1,Veliki humanitarac koji ne zaboravlja svoju braću,sestre i mnogobrojne prijatelje tako i ovaj put je pomogao Selimi Kalač u obilazak Selime sa gosp. Hajranom Pepićem uvidio je u kakvom stanju živi selima i ako već unaz ...

Posećeno 50 porodica

Posećeno 50 porodica

„Oni koji imanja svoja troše na Allahovu putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu stotinu zrna- a Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.“(Al-Ba ...

Close