O nama

NAŠA MISIJA

Udruženje DOBROTVORNO DRUŠTVO “ROŽAJE” je dobrovoljno i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vrijeme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti pružanja svih oblika humanitarne i druge pomoći koje doprinose poboljšanju materijalnog i sveukupnog položaja stanovništva a sve u skladu sa zakonima koji regulišu određenu materiju.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva djelatnost Udruženja se bazira naročito na:

1. Pružanje socijalne pomoći ugroženom stanovništvu, u saradnji sa nadležnim ustanovama i u skladu sa Zakonom;

2. Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne i edukativne skupove, savjetovanja, seminare, prezentacije i druge oblike edukacije u skladu sa ostvarivanjem ciljeva;

3. Organizuje humanitarne i druge akcije u skladu sa Programom rada i važećim Zakonom;

4. Stipendiranje darovitih učenika lošeg imovnog stanja;

5. Sarađuje sa udruženjima istih ili sličnih djelanosti u zemlji i inostranstvu;

6. Zalaganje za zaštitu ljudskih prava;

7. Podsticanje otvaranja javnih (narodnih) kuhinja i drugih sličnih objekata u cilju zadovoljavanja socijalno ugožene kategorije stanovništva;

8. Prikupljanje humanitarne robe za socijalno ugroženo stanovništvo;

9. Zalaganje za očuvanje i zaštitu životne sredine u skladu sa zakonom

 

Close