Poseta porodici Seferović

Poseta porodici Seferović

Poseta porodici Seferović

Zahvaljući prijateljima orrrrganizacije danas smo posetili porodicu Seferović,želim takodje da obavijestim prijatelje da Adela koju smo vodili u Podgorici u bolnici i kod Ferida Orahovca ,da se trenutno oporavlja i da ide na bolje. U  ime naše organizacije i porodice Seferović zahvaljujemo se na ovoj donaciji.

Close