Potrebna pomoć osmočlanoj porodici

Potrebna pomoć osmočlanoj porodici

Potrebna pomoć osmočlanoj porodici

Sedmoro dece Nermine Ledinić i dalje žive u neimaštini u vikendici od 15 kvadrata,koja je sva u pukotinama,u danjašnjem razgovori sa nerminom,nermina  jedino teži sto deca nemaju normalne uslove da kao i sva druga deca,da mogu učiti u normalnim uslovima. Nermini i njenoj deci je borba za život svaki dan. Najlonom su obložena dosta delova kuće. Dijete koje doje dobila prije dva meseca kaže da ga hrani bebi Lakom,ona u većinom slučajeva nema novca da kupi hranu za bebu. Apelujemo na sve prijatelje da pomognemo ovoj deci.

 

 

Close