Presednik Opštine Rožaje obećao pomoć porodici Vukosavljević

Presednik Opštine Rožaje obećao pomoć porodici Vukosavljević

Presednik Opštine Rožaje obećao pomoć porodici Vukosavljević

U današnjem razgovoru sa presednikom Opštine gosp. Ejupom Nurkovićem i porodicom
Vukosavljević našli smo trajno rešenje za porodicu Vukosavljević.
Gosp. Ejup Nurković obećao nam je plac na kojem će početi  izgradnja kuće za petočlanu porodicu.Situacija
ove  porodica je veoma teška,oni su do sada živeli pod kiriju u jedom obližnjem naselju,zbog nemaštinje u kojoj se nalaze nisu mogli više plaćati kiriju,jedni od naših prijatelja pristali su platiti dug koji su imali za kiriju i u naredim mjesecima da će plaćati dok se ne riješi stambeno pitanje za porodicu Vukosavljević.

Zajedničkim proektima i našim prijateljima organizacije,potrudićemo se da trajno riješimo ovaj problem.
Ovo je samo jedan od niz proekata koje Presednik Opštine podržava kroz naš humanitarni rad.

Svi koji žele učestvovati u ovom proektu mogu se obratiti našoj organizaciji.
O daljnim informacijama bićete obaviješteni u narednim člancima.

 

Close